పత్రికా ప్రకటన

swach bharath meeting

నక్రేకల్ ప్రోగ్రాం స్వచ్ భారత్ ఎం‌ఎల్‌ఏ,డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ODF మీటింగ్

వివరాలు వీక్షించండి
చిత్రం లేదు
జిల్లా కలెక్టర్ స్మృతి వనం సందర్శించారు వివరాలు వీక్షించండి
చిత్రం లేదు

జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ గౌరవ్ ఉప్పల్ హైదరాబాద్లో కలెక్టర్లతో CM యొక్క రివ్యూ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. cm Review Meeting

వివరాలు వీక్షించండి